Brožura o plavebním kanále

Krušnohorská iniciativa usiluje o částečnou obnovu významné historické památky - plavebního kanálu Fláje - Clausnitz - a jeho začlenění do povědomí obyvatel nejen našeho kraje.

Ve spolupráci níže uvedenými partnery zajistila KHI vypracování projektové dokumentace pro záchranu plavebního kanálu a dále vyřizovala veškeré úřední povinnosti. I přes značnou administrativní náročnost takového úkolu (zejména jde-li o registrovanou památku) se podařilo vyřídit všechny klíčové  formality během roku 2002. Tímto krokem pomohla KHI všem aktérům vytvořit podmínky pro zahájení  rekonstrukce. V dalších fázích bude nutné vyjasnit okolnosti financování samotné obnovy, zejména účast a příspěvky organizací, jejichž úkolem je starost o obnovu a údržbu památky - tj. vlastníka (t.j. Lesů ČR) a přilehlé obce Český Jiřetín.

V rámci doprovodné propagace se v roce 2002 podařilo připravit další vydání rozšířené propagační brožury zabývající se historií vodního díla, ale i těžby dřeva na území Krušných hor a dalšími dějinnými souvislostmi. Publikace je vyhotovena v česko-německé verzi .


Partneři projektu byly:


Svazek obcí v regionu Krušných hor
Úřad práce v Mostě
Hospodářská a sociální rada Mostecka
Lesy České republiky
Lesnická fakulta ČZU
Střední odborné učiliště lesnické Fláje

  

  Internetová prezentace Krušných hor

Snahou Krušnohorské iniciativy je m. j. přispět k co nejlepšímu poznání kraje, po němž nese své jméno. O dílčí kroky v představování Krušných hor se budeme pokoušet i na těchto stránkách. KHI má ve svém okolí již dnes celou řadu odborných spolupracovníků, díky jejichž nadšení má tento úmysl dobré startovní podmínky, všem dalším zájemcům o spolupráci jsou v naší organizaci dveře také otevřeny.

Předpokládané členění této části stránek bude pojato z tématického hlediska, jednotlivé oddíly se budou zabývat živočichy, rostlinami a geografií Krušných hor, dále významnými či zajímavými místy a doplňkovými drobnostmi, jako je již existující fotogalerie.


 

 

 KRUŠNÉ HORY

 FOTOGALERIE