Krušnohorská iniciativa (KHI)

je nezávislým občanským sdružením lidí, kteří se svou vlastní angažovaností snaží napomoci všeobecné obnově a rozvoji Krušnohoří.

V prvořadém zájmu KHI stojí podnícení aktivity zejména mladých lidí v krušnohorské a podkrušnohorské oblasti tak, aby se více zapojovali do občanského dění ve zdejším kraji, aby si k němu utvářeli náležitý vztah, případně  našli ztracenou identitu. Důraz je také kladen na přirozený historický kontext vzájemného soužití Čechu a Němců.

Spolupracovníkem či partnerem se může stát každý, kdo se dokáže ztotožnit s uvedeným posláním a je ochoten aktivně pomoci.
 

V době svého vzniku KHI sídlila v rekonstruovaných prostorách části severozápadního křídla barokní fary v Mariánských Radčicích, jejíž obnovu iniciovala. Zrekonstruované sídlo převzal později Philipp Irmer.
 


 PŘEDSTAVENÍ KHI

 FAKTOGRAFIE            

 OBLASTI ČINNOSTI     

/