Krušnohorská iniciativa
     Středisko pro kulturu a přírodu českého Severu,

je občanským sdružením založeným dne 12. ledna 1998.
 

Rada KHI přijímá a posuzuje veškeré připomínky, návrhy a náměty na činnost organizace. Z titulu svého postavení se snaží podpořit realizaci kvalitních projektů
v Krušnohoří a přispívat k otevřené diskusi a
kritickému myšlení zejména mladých lidí. Členové rady také významně finančně přispívají k provozu KHI a realizaci jednotlivých projektů.

Mezi základní principy práce v KHI patří:

  • kvalita

  • vzájemný respekt a

  • zodpovědnost za vykonanou práci.